การแสดงผลข้อความและตัวเลขที่จอ LCD

โพสต์21 มิ.ย. 2558 22:06โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 05:49 ]


การแสดงผลออกทางจอ LCD จะต้องใช้ฟังก์ชัน lcd();ตัวอย่างการแสดงผลข้อความ
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Output");
 5  lcd("#c");
 6 }
 7 
 8 void loop()
 9 {
10  lcd("Hello World");
11 }
ตัวอย่างการแสดงผลตัวเลข
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Output");
 5  lcd("#c");
 6 }
 7 
 8 void loop()
 9 {
10  lcd("%d + %d = %d",1,3,1+3);
11 }
ตัวอย่างการแสดงผลข้อความและตัวเลข
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Output");
 5  lcd("#c");
 6 }
 7 
 8 void loop()
 9 {
10  int light=500;
11  lcd("Value = %d",light);
12 }
Comments