ง31202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


4/3ก ช่วยกันสรุปเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคคล

โพสต์26 ก.ค. 2558 20:26โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 ก.ค. 2558 20:34 ]

4/1ก ฟังบรรยายเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

โพสต์13 ก.ค. 2558 19:44โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2558 19:48 ]


4/3ก นำเสนอใบงานที่ 2.1

โพสต์13 ก.ค. 2558 19:40โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 13 ก.ค. 2558 19:43 ]


4/2ก ช่วยกันสรุปเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคคล

โพสต์7 ก.ค. 2558 20:29โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 9 ก.ค. 2558 20:21 ]

>> เข้าไปช่วยกันสรุปเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคคลที่นี่ ]

4/7ก ช่วยกันสรุปเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคล

โพสต์6 ก.ค. 2558 18:35โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2558 20:37 ]


>> เข้าไปช่วยกันสรุปที่นี่ ]

4/1ก ช่วยกันสรุปเรื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุุคล

โพสต์6 ก.ค. 2558 18:35โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 7 ก.ค. 2558 20:37 ]


>> เข้าไปช่วยกันสรุปที่นี่ ]

4/3ก ทำงานที่ 2.1 ต่อ

โพสต์6 ก.ค. 2558 18:34โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 6 ก.ค. 2558 19:16 ]


20150701

โพสต์30 มิ.ย. 2558 22:32โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2558 22:33 ]


4/7ก นำเสนอใบงาน 2.1

โพสต์30 มิ.ย. 2558 18:58โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 30 มิ.ย. 2558 19:01 ]

หลังจากที่ได้ไปศึกษา ค้นคว้า สอบถาม สำรวจ จากนั้นก็นำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนๆ และครูได้รู้

1-10 of 21