ง31212 การออกแบบและเทคโนโลยี


ม.4/7ก สอนเพื่อนออกแบบผลิตภัณฑ์ตู้ลิ้นชักเก็บของ

โพสต์22 มิ.ย. 2558 02:09โดยอนุสรณ์ จันทสุข


ผลงานของนายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม

โพสต์22 มิ.ย. 2558 02:08โดยอนุสรณ์ จันทสุข

ผลงานของนายพีรพัฒน์ ผลจันทร์งาม ชั้น ม.4/1 การสร้างโมเดลโต๊ะนักเรียน

4/2ข สอนเพื่อนสร้างเก้าอี้จากถังน้ำมัน

โพสต์22 มิ.ย. 2558 02:05โดยอนุสรณ์ จันทสุข

นางสาวสาธิตา เสาวกุล นางสาวสิริยากร เขมะปัญญาและนางสาวอรพินทร์ ผสมสี นักเรียนชั้น ม.4/2 สอนเพื่อนๆ สร้างเก้าอี้จากถ้งน้ำมัน

4/2ก การใช้ SketchUp สร้างเก้าอี้นักเรียน

โพสต์22 มิ.ย. 2558 02:03โดยอนุสรณ์ จันทสุข


4/2ข สร้างกล่องใส่แฟ้ม

โพสต์22 มิ.ย. 2558 02:02โดยอนุสรณ์ จันทสุข


1-5 of 5