4/2ข สอนเพื่อนสร้างเก้าอี้จากถังน้ำมัน

โพสต์22 มิ.ย. 2558 02:05โดยอนุสรณ์ จันทสุข
นางสาวสาธิตา เสาวกุล นางสาวสิริยากร เขมะปัญญาและนางสาวอรพินทร์ ผสมสี นักเรียนชั้น ม.4/2 สอนเพื่อนๆ สร้างเก้าอี้จากถ้งน้ำมัน
Comments