การควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน

โพสต์22 มิ.ย. 2558 07:19โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 05:33 ]

motor() เป็นฟังก์ชันขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟตรง มีรูปแบบการเขียนคำสั่ง ดังนี้

void motor (char channel, int power)

channel คือ กําหนดช่องเอาต์พุตมอเตอร์ไฟตรงของหุ่นยนต์ POP-BOT XT มี ค่า 1 และ 2
power คือ กําหนดกําลังขับมอเตอร์มีค่าในช่วง -100% ถึง 100% (ถ้ากําหนดค่า power เป็นบวก ทําให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางหนึ่ง แต่ถ้ากำหนดค่า power เป็นลบ มอเตอร์จะถูกขับให้หมุนไปในทิศทางตรงข้าม)

motor_stop() เป็นฟังก์ชันหยุดขับมอเตอร์ มีรูปแบบการเขียนคำสั่ง ดังนี้

void motor_stop (char channel)
channel คือ กําหนดช่องเอาต์พุตมอเตอร์ไฟตรง มีค่า 1, 2 และ ALL โดย ALL เป็นการเลือกให้มอเตอร์ทั้ง 2 ช่องหยุดทํางานพร้อมกัน

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม


Comments