ผลงานและรางวัล


รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ VTR วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

โพสต์1 ม.ค. 2562 20:46โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:51 ]


ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

โพสต์1 ม.ค. 2562 20:45โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:51 ]

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 (นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. นายทัศนพงศ์ ธานีวรรณ 2. นายกาญจน์ บุญสุยา 3. นายรัฐพงศ์ เชื้อเจริญ)

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

โพสต์1 ม.ค. 2562 20:38โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:52 ]

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายชนกันต์ เสียงหวาน 2. เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอี่ยม 3. เด็กชายปณิธาน สมใจหวัง)

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

โพสต์1 ม.ค. 2562 17:23โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:53 ]

ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายชนกันต์ เสียงหวาน 2. เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอี่ยม 3. เด็กชายปณิธาน สมใจหวัง)


ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1

โพสต์1 ม.ค. 2562 17:18โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:54 ]

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Web Applications ระดับ ชั้น ม.4-6 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 1. นายสังขกร ดวงใจดี 2. นางสาวณัชชา โพยมแจ่ม)

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โพสต์1 ม.ค. 2562 17:10โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:54 ]

ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 63 (ผู้ฝึกนักเรียน)

โพสต์20 มิ.ย. 2558 22:25โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2558 20:57 ]

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวปัญญ์ชลี สุขพราว ม.4/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน LEGO Robot Contest ครั้งที่ 3 (วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โพสต์20 มิ.ย. 2558 22:24โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2558 22:31 ]

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน LEGO Robot Contest ครั้งที่ 3 (วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวณภัชชา เสมอภาค ม.6/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี (ผู้ฝึกนักเรียน)

โพสต์20 มิ.ย. 2558 22:21โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2558 22:30 ]

ลำดับที่ 6 การแข่งขัน WRO2012 ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วย เด็กหญิงปัญญ์ชลี สุขพราว ม.3/4, เด็กหญิงนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.3/4 และเด็กหญิงจิรัชญา พันสนิท ม.3/5

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 62 (ผู้ฝึกนักเรียน)

โพสต์20 มิ.ย. 2558 22:20โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2558 22:29 ]

เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 62 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.5/2 และนางสาวกรวีร์ วงศ์ฉลาด ม.4/4

1-10 of 20