เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือติ ครั้งที่ 63 (ผู้ฝึกนักเรียน)

โพสต์20 มิ.ย. 2558 22:25โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2558 20:57 ]
เหรียญทองแดง การแข่งขันการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ระดับชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวปัญญ์ชลี สุขพราว ม.4/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3
Comments