ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3

โพสต์1 ม.ค. 2562 17:23โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ม.ค. 2562 20:53 ]
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 (นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายชนกันต์ เสียงหวาน 2. เด็กชายเกียรตินิยม ทองเอี่ยม 3. เด็กชายปณิธาน สมใจหวัง)


Comments