ลำดับที่ 6 การแข่งขัน LEGO Robot Contest ครั้งที่ 3 (วันวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

โพสต์20 มิ.ย. 2558 22:24โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 20 มิ.ย. 2558 22:31 ]
ลำดับที่ 6 การแข่งขัน LEGO Robot Contest ครั้งที่ 3 (วันวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) ประกอบด้วย นายวุฒิภัทร โชคอนันตทรัพย์ ม.6/2 , นางสาวณภัชชา เสมอภาค ม.6/2 และนางสาวนันทิพร ทะเรรัมย์ ม.4/3
Comments