ประชุม อบรมและศึกษาดูงาน


ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018

โพสต์1 ม.ค. 2562 20:49โดยอนุสรณ์ จันทสุข


อบรมหลักสูตร "ครู Digital Teacher โดย Google Education Trainer" รุ่น 2

โพสต์4 ส.ค. 2558 20:23โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 4 ส.ค. 2558 20:28 ]


อบรม OBEC IT Training

โพสต์20 มิ.ย. 2558 18:57โดยอนุสรณ์ จันทสุข


อบรม UTQ-Online ปีการศึกษา 2554

โพสต์20 มิ.ย. 2558 18:57โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 21 มิ.ย. 2558 21:02 ]

วิชา UTQ-2104

1-5 of 5