การควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน IPST-MicroBox ++

โพสต์20 มิ.ย. 2558 01:22โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 04:10 ]


เตรียมอุปกรณ์
1. แผงวงจรควบคุม IPST-MicroBox++
2. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO
3. แผงวงจร ZX-DCM2
4. แผงวงจร ZX-Switch

การเชื่อมต่ออุปกรณ์
1. แผงวงจร ZX-Switch ต่อที่พอร์ต PA1, PA2
2. เชื่อมต่อ ZX-DCM2 กับ แผงวงจรควบคุม IPST-MicroBox และ มอเตอร์ ตามภาพ

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน

 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Motor");
 5  motor(1,30);
 6  delay(3000);
 7  motor_stop(1);
 8 }
 9 
10 void loop()
11 {}


ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ควบคุมให้มอเตอร์ทำงานโดยใช้ร่วมกับ ZX-Switch 

1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Motor");
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  int bt1=analogRead(PA1);
10 
11  if(bt1==1){
12   motor(1,30);
13   delay(3000);
14   motor_stop(1);
15  }
16 }

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใชควบคุมให้มอเตอร์ทำงานโดยใช้ร่วมกับ ZX-Switch 2 ตัว
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Motor");
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  int bt1=analogRead(PA1);
10  int bt2=analogRead(PA2); 
11  
12  if(bt1==1){
13   motor(1,30);
14  }
15  if(bt2==1){
16   motor_stop(1);
17  }
18 

Comments