การอ่านค่าแสงใน IPST-MicroBox ++

โพสต์20 มิ.ย. 2558 16:23โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2558 07:58 ]เตรียมอุปกรณ์
1. แผงวงจรควบคุม IPST-MicroBox++
2. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO
3. แผงวงจรตรวจจับแสง ZX-LRD
4. ลำโพง Peizo
5. แผงวงจร ZX-LED

การเชื่อมต่ออุปกรณ์
1. ต่อ
แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO เข้ากับแผงวงจรควบคุม IPST-MicroBox++
2. แผงวงจรตรวจจับแสง ZX-LRD ต่อที่พอร์ต PA5
3. ลำโพง Peizo ต่อที่พอร์ต PD0
4. แผงวงจร ZX-LED ต่อที่พอร์ต PD7

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้อ่านค่าแสง
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 int Lval=0;
 3 void setup()
 4 {}
 5 
 6 void loop()
 7 {
 8  Lval=analogRead(PA5);
 9  lcd("Light : %d ",Lval);
10  delay(500);
11 }
นอกจากนั้นแล้ว ยังสามารถใช้ร่วมกับ ZX-LED และลำโพง Piezo ได้อีกด้วย โดยให้ ZX-LED เปิดไฟและมีเสียง beep เมื่อมีแสงน้อย 
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 #define REF 150
 3 int Lval=0;
 4 void setup()
 5 {}
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  Lval=analogRead(PA5);
10  lcd("Light : %d ",Lval);
11  delay(500);
12  
13  if(Lval<REF){
14   digitalWrite(PD7,1);
15   beep();
16   delay(250);
17  } else {
18   digitalWrite(PD7,0); 
19   delay(250); 
20  }
21 }
ตัวอย่าง
Comments