การสร้างเสียงออกลำโพงเปียโซใน IPST-MicroBox ++

โพสต์20 มิ.ย. 2558 16:26โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2558 18:51 ]
เตรียมอุปกรณ์
1. IPST-MicroBox 
2. Piezo-Speaker
3. ZX-Switch 2 ตัว


การเชื่อมต่ออุปกรณ์
1. ZX-Switch ตัวที่ 1 ต่อที่พอร์ต PD0
2. ZX-Switch ตัวที่ 2 ต่อที่พอร์ต PD1
3. Piezo-Speaker ต่อที่พอร์ต PA1

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างเสียง


นอกจากฟังก์ชัน beep() แล้ว ยังสามารถใช้ฟังก์ชัน sound() ได้อีกด้วย


ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับปุ่ม ZX-Switch


Comments