การเปิดปิดหลอด LED ใน IPST-MicroBox ++

โพสต์20 มิ.ย. 2558 16:31โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2558 08:00 ]

อุปกรณ์ 
1. บอร์ด IPST-MicroBox++ 
2. แผงวงจร ZX-LED

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
1. ต่อแผงวงจร ZX-LED ที่พอร์ต PD7

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เปิดหลอด LED

 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab LED");
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  digitalWhite(PD7,1);
10 }

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ปิดหลอด LED
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab LED");
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  digitalWhite(PD7,0);
10 }

ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้เปิดปิดหลอด LED

 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab LED");
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  digitalWhite(PD7,1);
10  delay(500);
11  digitalWhite(PD7,0);
12  delay(500);
13 }
Comments