การใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิใน IPST-MicroBox ++

โพสต์20 มิ.ย. 2558 16:33โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2558 06:08 ]
เพราะอยากทันสมัยเลย Upgrade IPST-MicroBox รุ่นแรก ให้เป็น IPST-MicroBox++ ภารกิจเลยตกอยู่ที่ครู (นักเรียนสมัยใหม่ รอคอยหนอนจากครู) เนื่องจากของใหม่จึงลองผิดลองถูก ได้บ้างไม่ได้บ้าง (จริงๆ มีคู่มือ และ Help แต่มันตอบโจทย์ได้ไม่หมด ไม่เหมือนคู่มือรุ่นดั้งเดิม) 

มาดูตัวอย่างการแสดงค่าอุณหภูมิที่ LCD โดยใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ZX-Termister)

อุปกรณ์ 
1. บอร์ด IPST-MicroBox++ 
2. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO
3. แผงวงจรเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ZX-Termister)
4. แผงลำโพงเปียโซ ที่พอร์ต PA1
5. แผงวงจร ZX-LED

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
1. ต่อแผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO เข้ากับบอร์ด IPST-MicroBox++ 
2. ต่อแผงวงจรเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ZX-Termister) ที่พอร์ต PA2
3. ต่อแผงลำโพงเปียโซ (ZX-Termister) ที่พอร์ต PA1
4. ต่อแผงวงจร ZX-LED ที่พอร์ต PA7

 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Termister"); 
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  int tempValue=analogRead(PA2);
10  lcd("#nTemp. : %d ",tempValue);
11  delay(500);
12 }
เมื่อต้องการเพิ่มเสียงเตือนในกรณีที่อุณหูมิสูงกว่า 30 องศา (การแปลงค่าอุณหภูมิให้ได้ค่าเป็นองศาควรศึกษาเพิ่มเติม)
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Termister"); 
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  int tempValue=analogRead(PA2);
10  lcd("#nTemp. : %d ",tempValue);
11  delay(500);
12  
13  if(tempValue<455){
14   beep(PA1);
15   delay(500);
16  }
17 }
หรือต้องการให้หลอดไฟติดเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 30 องศา
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Termister"); 
 5 }
 6 
 7 void loop()
 8 {
 9  int tempValue=analogRead(PA2);
10  lcd("#nTemp. : %d ",tempValue);
11  delay(500);
12  
13  if(tempValue<455){
14   digitalWrite(PA7,1);
15   delay(100);
16  } else {
17   digitalWrite(PA7,0);
18   delay(100);  
19  }
20 }
Comments