การจับเวลาใน IPST-MicroBox ++

โพสต์20 มิ.ย. 2558 16:36โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2558 04:55 ]
วันนี้ต้องการจะทำเครื่องมือจับเวลา มีเครื่องมืออะไรที่เกี่ยวกับเวลาใน Wiring (http://wiring.org.co/reference/)วันนี้ใช้ฟังก์ขัน millis()
------
Name millis()
Description Returns the number of milliseconds (thousandths of a second) since starting an application. This information is often used for timing sequences.

Syntax millis()
------

ตัวอย่างการนำไปใช้กับแผงวงจรสวิตซ์ (ZX-SWITCH01)
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 long start_time=0, stop_time=0;
 3 void setup()
 4 {
 5  while(digitalRead(PD0)==1){
 6   lcd("Press Button");
 7  }
 8  delay(250);
 9  start_time=millis();
10  
11  while(digitalRead(PD0)==1){
12   lcd("Press Button");
13  }
14  stop_time=millis();
15  lcd("Times=%f   ",(float)(stop_time-start_time)/1000.00);
16 }
17 
18 void loop()
19 {}
หรือจะใช้กับ SW1, SW2, SW3
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 long start_time=0, stop_time=0;
 3 void setup()
 4 {
 5  lcd("SW1->Start");
 6  lcd("#nSW2->Stop");
 7  sw1_press();
 8  start_time=millis();
 9 
10  sw2_press();
11  stop_time=millis();
12  lcd("#c");
13  lcd("Times=%f   ",(float)(stop_time-start_time)/1000.00);
14 }
15 
16 void loop()
17 {}
Comments