การเพิ่มและลดค่าตัวแปรโดยใช้ปุ่ม SW1 และ SW2

โพสต์3 ก.ค. 2558 07:46โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 10 ก.ค. 2558 02:05 ]
ใช้ปุ่ม sw2 เพิ่มค่า
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 int i=0;
 3 void setup()
 4 {
 5  lcd("Press SW1");
 6  sw1_press();
 7  lcd("#c");
 8 }
 9 
10 void loop()
11 {
12  lcd("%d",i);
13  if(sw2()==1)
14  {
15   delay(250);
16   i=i+1;
17  }
18 }
ใช้ปุ่ม sw2 เพิ่มค่า และ SW3 ลดค่า
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 int i=0;
 3 void setup()
 4 {
 5  lcd("Press SW1");
 6  sw1_press();
 7  lcd("#c");
 8 }
 9 
10 void loop()
11 {
12  lcd("%d",i);
13  if(sw2()==1)
14  {
15   delay(250);
16   i=i+1;
17  }
18 
19  if(sw3()==1)
20  {
21   delay(250);
22   i=i-1;
23  }
24 }
Comments