การใช้ปุ่ม Switch เปิดไฟใน IPST-MicroBox ++

โพสต์26 มิ.ย. 2558 00:52โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 05:59 ]

อุปกรณ์ 
1. บอร์ด IPST-MicroBox++ 
2. ZX-SWITCH หรือ ZX-Switch01
3. ZX-LED

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
1. ต่อ ZX-SWITCH หรือ ZX-Switch01 ที่พอร์ต PA3 และ PA5 
2. ต่อ ZX-LED ที่พอร์ต PD7

ตัวอย่างการใช้ปุ่ม Switch ตัวเดียวเปิดไฟ
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("BT1->On#nPress SW1->Next");
 5  sw1_press();
 6  lcd("#c");
 7  lcd("Lab Botton");
 8 }
 9 
10 void loop()
11 {
12  int bt=analogRead(PA3);
13  if(bt==1){
14   digitalWrite(PD7,1);
15  } else {
16   digitalWrite(PD7,0);
17  }
18 }
ตัวอย่างการใช้ปุ่ม Switch ตัวเดียวเปิดปิดไฟ
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("BT1->On-Off#nPress SW1->Next");
 5  sw1_press();
 6  lcd("#c");
 7  lcd("Lab Botton");
 8 }
 9 
10 void loop()
11 {
12  int bt=analogRead(PA3);
13  if(bt==1){
14   delay(250);
15   int x=0;
16   while(x==0)
17   {
18    bt=analogRead(PA3);
19    digitalWrite(PD7,1);
20    if(bt==1){
21     delay(250);
22     digitalWrite(PD7,0);
23     x=1;
24    }
25   }  
26  }
27 }
ตัวอย่างการใช้ปุ่ม Switch 2 เดียวเปิดปิดไฟ
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("BT1->On BT2->Off#nPress SW1->Next");
 5  sw1_press();
 6  lcd("#c");
 7  lcd("Lab Botton");
 8 }
 9 
10 void loop()
11 {
12  int bt1=analogRead(PA3);
13  int bt2=analogRead(PA5);
14  if(bt1==1){
15   digitalWrite(PD7,1);
16  }
17  if(bt2==1){
18   digitalWrite(PD7,0);
19  }
Comments