ว่างๆ ก็เขียน


Arduino NANO + LCD I2C

โพสต์29 ม.ค. 2562 23:33โดยอนุสรณ์ จันทสุข

มือใหม่หัดใช้ Arduino 

1. GND LCD - GND
2. VCC LCD - 5V
3. SDA LCD - A4
4. SCL LCD - A5


การใช้มอเตอร์กับ Arduino

โพสต์26 ม.ค. 2562 01:25โดยอนุสรณ์ จันทสุข

YouTube Video


http://robojax.com/learn/arduino/?vid=robojax_L9110_DC_motor

การใช้งาน LCD กับ Arduino

โพสต์26 ม.ค. 2562 01:09โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 ม.ค. 2562 01:10 ]

YouTube Video


LCD1602 Display Module Pinouts

https://dronebotworkshop.com/lcd-displays-arduino/

Arduino RPM

โพสต์23 ม.ค. 2562 01:35โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 23 ม.ค. 2562 03:49 ]

YouTube Video


เพราะนักเรียนมาถาม (เขาจะทำการวัด RPM ของ Motor ไปแข้งฟิสิกส์สัปประยุทธ) เลยต้องหาข้อมูลเพื่อมาลองเล่น

http://electricdiylab.com/how-to-make-arduino-based-digital-tachometer-simple-diy-tutorial/

https://www.circuitmagic.com/arduino/diy-digital-rpm-tachometer-with-arduino/

หัดใช้ Arduino NANO จีน

โพสต์22 ม.ค. 2562 21:36โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2562 21:38 ]

ไปซื้อ Arduino NANO จีนมาลองเล่น เลยต้องหาความรู้ซะหน่อย
1. https://www.youtube.com/watch?v=u8rV2abuUgQ
2. https://cointwashingmachine.blogspot.com/2017/10/how-to-fix-arduino-uno-not-recognized.html#.XEf7P81S-Uk

YouTube Video


เลือก Google Site เพื่อไปต่อ

โพสต์18 ธ.ค. 2561 19:30โดยอนุสรณ์ จันทสุข

มองการใช้งานและอนาคตแล้ว สร้างเว็บตนเองด้วย GoogleSite น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรทีม Google โครงการ DLIT

โพสต์23 ก.ค. 2558 20:35โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2558 20:40 ]

มาเป็นผู้ช่วยวิทยากรทีม Google โครงการ DLIT ที่อุดรธานี ได้พบเพื่อนสมัยเรียน ป.โท เทคโนโลยีการศึกษา มข. (ศน.แหม่ม) ฅนที่ผมชี้นะครับ

บันทึกไฟล์ที่เพื่อนๆ แบ่งปัน Google Drive

โพสต์3 ก.ค. 2558 08:40โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2558 08:40 ]


การกรอกข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ Google Form

โพสต์1 ก.ค. 2558 22:01โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2558 22:11 ]

นำ Google Analytics มาใช้

โพสต์24 มิ.ย. 2558 21:23โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 24 มิ.ย. 2558 21:27 ]


นำ Google Analytics มาใช้เพื่อตรวจสอบการใช้งาน KhrutikSite

1-10 of 12