นำเสนอผลงานการใช้งาน Google App for Education

โพสต์21 มิ.ย. 2558 00:24โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2558 18:45 ]
นำเสนอผลงานจัดอบรมหลักสูตร Digital Teacher สำหรับครูในโรงเรียนโครงการรุ่นที่ 2 รอบสอง เพื่อนำเสนอผลงานการใช้งาน google app for education ของครูที่เข้ารับการอบรมในรุ่นที่ 2 หลังจากอบรมในระยะที่ 1 แล้วนำไปใช้ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
Comments