กิจกรรมที่ 1 ถ่ายภาพบุคคล

โพสต์21 มิ.ย. 2558 22:11โดยอนุสรณ์ จันทสุข
ให้นักเรียนถ่ายภาพบุคคล พร้อมตั้งชื่อภาพ อธิบายความหมายและความรู้สึกที่ต้องการสื่อสารต่อผู้ชมภาพ
Comments